Jaktregler

JAKTOMRÅDE:​ enligt bokning

JAKTTID: enligt bokning​

VILT: Lovliga andfåglar. På samma pass får valfritt antal vilt skjutas vid samma jakttillfälle. Memorera antal skott och skjutna fåglar, detta redovisas till jaktfiskalen. Ta riktmärke på nedslagsplats. Memorera vingade fåglars nedslagsplats. Apporterande hundar med förare ansvarar för apport & eftersök! Avlossat antal skott beräknas enkelt genom att samla upp tomhylsorna.​

SÄKERHET: Laddning och plundring av vapnet får endast ske på passet. Varje jägare skall förvissa sig om var passgrannarna och funktionärerna befinner sig och att de inte är i fara. Respektive jägare bedömer själv lämpligheten av ett skott. Jaktledaren använder ”drillande visselpipa” för att påkalla uppmärksamhet. ”Bra skotthåll” 25-35 meter. Endast ammunition godkänd för viltvatten får användas. All jakt sker endast över 45 graders vinkel. Vapen får ej vara försedda med vapenrem. Sedvanlig säker vapenhantering förväntas. Håll alltid laddat vapen i färdigställning under pågående jakt. Vi tolererar inga avsteg från 45 graders regeln, och vi kommer att kontrollera detta noga. Hundförarna har instruerats att omgående se till att skytt meddelas om avsteg från säkerheten sker. Ingen ”andra chans” kommer att tillåtas. Det åligger varje skytt att respektera detta och avbryta sitt skytte, bryta sitt vapen och avvakta tills klartecken ges, antingen av hundförare eller av jaktledaren.​

KOMMUNIKATION: Radio ”155” används av jaktledningen.​

JAKTSTART-JAKTAVSLUT: Skott från jägare med första skottchans startar jakten. Jakten avblåses med jakthorn, 3 långa signaler. Efter avblåst jakt anmäl till hundförare var skjutet vilt ligger.​

ÖVRIGT: Svenskt jaktkort, giltig försäkring och vapenlicens krävs och skall självmant uppvisas för jaktledaren. Lämna inte jaktsällskapet utan att meddela jaktledningen.​

Lottning / Pass: Vi kommer att fördela passen vid varje damm.