Allmän information

 M arkerna är mycket varierande och viltrika. Vi har under åren investerat mycket i viltvård . Vi har bl. a anlagt ett antal viltvatten, regelbundet satt ut änder, anpassat växtodlingen till vilt och fauna. Samt inte minst varit rädda om vår viltstam. Vi tror därför att vi kan erbjuda det bästa möjligheterna till en lyckad jakt för dig. Vi ordnar kompletta jakter med övernattning och mat. Om så önskas så finns det även möjlighet till konferenser.​

 

Läge: Våra marker är belägna ca 13 km från Ödeshög i hjärtat av Holaveden.

Biotop: Landskapet vi jagar i är typiskt småländskt skogslandskap med små fält och skog. Detta landskap bryts då och då av med bäckar, sjöar och dammar.

Kombination: Jakterna vi har på programmet går utmärkt att kombinera allt efter önskemål. Vi hjälper gärna till med förmedling av andra jakter som vi inte själv kan erbjuda.

Jaktledare: Som arrangör leder vi också jakten och finns tillgängliga under hela jaktdagen.

Jaktkort: Gällande jaktkort, licens och försäkring skall medföras.

Egen hund: Egen hund får gärna medföras, meddela vid bokning.

Övningsskytte: Träning på lerduvor innan jakten kan ordnas på närbelägen lerduvebana. Instruktör finns.

Transport: All transport till och från jakten sker i egna fordon.

Kost/Logi: Arrangeras allt efter önskemål.

Vilt: Allt skjutet vilt tillfaller arrangören men kan köpas till gällande dagspris.

Ordningsregler: Jägare som upplevs farlig för sin omgivning kommer att av jaktledaren ombedjas att bryta jakten och jaktavgiften är då förverkad.

Betalning: Jaktavgiften skall betalas i förskott. 50% vid bokning och resterande belopp senast 30 dagar före jaktdagen. Övrig betalning regleras efter jakten. Om kunden avbeställer är inbetald avgift förverkad.

Moms: Alla priser är exklusive moms.

Force majeure: Om jakt ställs in av oss pga. sjukdom, väder eller andra oförutsägbara orsaker ordnas ny jakt.