Jakt på änder är en social jaktform som väl lämpar sig för trevlig samvaro och  representation. Att skapa relationer i samband med jakt har alltid ett mervärde. Vi bedriver jakten i lugnt tempo med tid för pauser och umgänge.

 

Utsättning av änder sker i tolv anlagda viltvatten. Jakten bedrivs främst som klapp- och uppflogsjakt. Vi har tillgång till apporterande hundar med förare där ekipagen har mångårig jaktvana på fågel. Tio till tolv skyttar är ett lämpligt antal på våra andjakter.

Vi erbjuder jakt på änder i våra natursköna viltvatten. Företagsjakt, representationsjakt eller också bara dina kompisar som vill ha en trevlig och rolig dag tillsammans. . Hur Er dag ska se ut har ni möjlighet att påverka själva, vi gör vårt bästa att tillmötesgå Era önskemål.

Jaktsätt

Uppflogsjakt
Under uppflogsjakten ställs skyttarna ut på ett pass i anslutning till viltvattnen av jaktledningen. När jakten startas stöter hundförare i lugn takt upp änder i vassarna så att dessa passerar de utställda skyttarna. Fällda fåglar apporteras under jaktens gång av erfarna apportörer. Jakten ger skyttarna åtskilliga skottchanser.

Sträckjakt

Sträckjakten sker i två av våra viltvatten. Skyttarna ställs ut i förberedda gömslen nära land. Änderna sträcker in under skymningen och erbjuder skottchanser när de går ner för landning. Fälld fågel apporteras huvudsakligen efter att jakten avslutats. Sträcket pågår från tidig skymning och tills skjutljuset försvunnit. Gräsänder kommer att vara vanligaste viltet men vi har även goda chanser att fälla övriga jaktbara änder och gäss.

Viktigt

Skytten skall som vid all jakt medföra vapenlicens och statligt jaktkort.
Alternativhagel skall användas vid all jakt efter änder eller gäss.
Egen apporterande hund kan medföras om så önskas. Anmäl det till jaktledningen.

Vi erbjuder fågeljakter av hög kvalitet där säkerhet och etik alltid är i centrum. Jakterna är alltid väl planerade, väl genomförda och trivseln är hög för såväl skyttar som för medhjälparna och hundförarna. Fågeltillgången är god och ger varje skytt ett antal skottillfällen.

Jaktkalender

För 2016 fortfarande möjlighet till bokning. Det kan finnas ströplatser så hör gärna av dig om du vill boka enstaka platser.

Vill du boka jaktsäsong 2016/2017- var vänlig kontakta oss>>